Jeg hjælper dig med at finde dit formål, din balance og DIN vej

Jeg er optaget af at hjælpe mennesker med at finde deres formål, balance og vej i livet. Med at forstå hvem de er, hvad de kan og hvordan de udlever deres fulde potentiale. Vi kan så meget mere end vi forestiller os! Jeg hjælper dig med at se og forstå dit potentiale, at se bagom dine ubalancer og det, der forhindrer dig i at udleve det, så du kan vokse og blive det unikke menneske du er.

 

Spirituel tilgang til karriere- og personlig udvikling

Jeg hjælper dig til at blive den bedste og mest autentiske udgave af dig selv.

Her er nogle eksempler på tilstande og forståelser, jeg kan hjælpe dig til at opnå:

  • Forståelse af dit formål, dit potentiale, dine kompetencer og din læringsvej
  • Indsigt i din sjæls historie og dermed en bedre forståelse af dig selv og de mål og ønsker du har til livet
  • Følelsen af at blive mere ‘hel’ og mere i sync med alle dele af dig selv
  • Mønstre, som gentager sig og som er svære at bryde, kan blive nemmere at ændre eller give slip på
  • Tilstande, som er begrænsende og hæmmende for din livsglæde, kan forløses og du kan opnå en ny tilstand af væren i livet f.eks. tankemyldrer, uro, dårlig søvn, konfliktfyldte relationer m.m.
  •  Forståelse af følelser du ikke kan placere og relatere til oplevelser i dit liv. Det kan være en grundtone af dyb sorg, svær skyldfølelse eller en stærk længsel, som er ubevidst hukommelse du har med dig
  • Mere energi, større overskud og øget livsglæde

Bevidstgør din ubevidste hukommelse

Jeg arbejder holistisk og bruger min baggrund som leder, coach, clairvoyant og healer. Jeg tror på, at vi mennesker består af både en krop, et sind og en sjæl. De oplevelser og erfaringer vores sjæl bringer med sig, er ubevidste for os, men de huskes af vores krop og sind og bringes med i efterfølgende liv. Nogle af de oplevelser har betydning for den måde vi ser os selv på, de mønstre vi har, vores fysiske helbred og hvordan vi trives i livet generelt. Ved at blive bevidst om din sjæls erfaringer, kan sjælstraumer og chok forløses og du kan opnå en ny tilstand af glæde og frihed. Samtidig opnår du  en større forståelse af dig selv, som gør det nemmere at navigere autentisk i dit liv.

Jeg kan hjælpe dig med at finde hjem til det sted i dig, hvor livskraften strømmer fra. Et sted vi alle har adgang til og hvor livsglæden, meningsfuldheden og et balanceret helbred naturligt bor

“Min væren i verden er forandret efter mit møde med Birgitte. Jeg er blevet mere glad og går rundt med en indre glæde i kroppen. Jeg er blevet mere grounded, mit tankemylder er væk og jeg sover bedre. Jeg tager ansvar for mig selv og det skaber nærvær i relation til andre. Fysisk er min hørelse også blevet bedre.
Der er kommet en lethed ind i mit liv , som jeg ikke tidligere har kendt. Jeg oplever simpelthen at min gang på jorden er blevet lettere.”

Brita

“Birgitte, du har hjulpet mig med at kaste lys over den sti jeg nu træder. Har givet mig tilliden til mig selv tilbage og har med poesi og præcision bragt mig derhen, hvor den frihed der følger med igen at være tro mod mig selv og vælge det der er bedst for mig, findes. Jeg er for evigt taknemmelig. ”

Mette

“Som klient hos Birgitte,, er jeg blevet hjulpet med stor indføling, professionel coaching, indsigtsfuld clairvoyance og dybdegående healing. Birgittes mange kompetencer og kærlige tilgang har flyttet mig , givet mig indsigter, værktøjer og ikke mindst forløsning, så jeg har fundet fornyet balance og tillid til livet og til mig selv.”

Helle

 Birgitte Bertelsen

Længes du efter at mærke den dybe følelse af glæde, ro og mening i dit liv? 

Mange prøver at ’regne den ud’, men afskærer sig dermed fra den styrke, der ligger i bevidst at bruge sin intuition. At lede sit liv med en tæt kobling til  intuitionen giver en stærk indre GPS at navigere efter i livet.

+45 25117689
info@birgittebertelsen.com