Birgitte Bertelsen

Jeg hjælper dig med at finde DIN balance i livet og den vej, der er i overensstemmelse med hele dig

Jeg er optaget af at hjælpe mennesker med at finde balancen og DERES vej, med at forstå hvem de er, hvad de kan og hvordan de udlever deres fulde potentiale. Vi kan så meget mere end vi forestiller os!
Jeg hjælper dig med at se og forstå dit potentiale, at se bagom dine ubalancer og det, der forhindrer dig i at udleve det, så du kan vokse og blive det unikke menneske du er.

 

Vores ubevidste hukommelse er vigtig

Vi mennesker består af både en krop, et sind og en sjæl. De oplevelser og erfaringer vores sjæl bringer med sig er ubevidste for os, men de huskes (ubevidst) og bringes med i efterfølgende liv. Nogle af de oplevelser har betydning for den måde vi ser os selv på, de mønstre vi har og hvordan vi trives i livet generelt. Ved at blive bevidst som din sjæls erfaringer, kan sjælstraumer forløses og du kan opnå en ny tilstand af glæde og frihed. Samtidig skaber det en større forståelse af dig selv som ofte hviler på et mere mere overbærende og kærligt fundament.

Baseret på utallige tilbagemeldinger fra mine fantastiske klienter, ved jeg, at jeg kan hjælpe dig med at finde DIN balance i livet og den vej, der føles i overensstemmelse med hele dig. 

 

Eksempler på tilstande og forståelser jeg kan hjælpe dig til at opnå:

  • Mange af mine klienter føler sig frisatte. Tilstande, som før var begrænsende og hæmmende for livsglæden, er væk, og de føler en ny tilstand af væren i livet
  • Andre føler, de har en bedre forståelse af hvem de er på sjælsplan, og får dermed en bedre forståelse af sig selv og de mål og ønsker de har til livet
  • Mange oplever, at de mønstre, som tidligere var svære bryde, forsvinder
  • Nogle opnår en følelse af at føle sig mere hele. De kommer med en oplevelse af at føle sig splittet – en følelse der er svær at sætte ord på, men som bliver beskrevet som en følelse af ikke at være hel eller at være fragmenteret inden i
  • Endnu andre får en forståelse af, at følelser de ikke kan placere og relatere til oplevelser i deres liv, er ubevidst hukommelse de har med sig fra tidligere. Det kan for eksempel være en grundtone af dyb sorg, svær skyldfølelse eller en stærk længsel
  • En del af mine klienter har fysiske skavanker og ubalancer af forskellig art og alvorlighed. Det er min erfaring, at ubalancer i energifeltet ofte kan genoprettes gennem healing og sjælsterapi

Jeg hjælper dig med at finde hjem til det sted i dig, hvor livskraften strømmer fra. Et sted vi alle har adgang til og hvor livsglæden, meningsfuldheden og et balanceret helbred naturligt bor

“Min væren i verden er forandret efter mit møde med Birgitte. Jeg er blevet mere glad og går rundt med en indre glæde i kroppen. Jeg er blevet mere grounded, mit tankemylder er væk og jeg sover bedre. Jeg tager ansvar for mig selv og det skaber nærvær i relation til andre. Fysisk er min hørelse også blevet bedre.
Der er kommet en lethed ind i mit liv , som jeg ikke tidligere har kendt. Jeg oplever simpelthen at min gang på jorden er blevet lettere.”

Brita

“Birgitte, du har hjulpet mig med at kaste lys over den sti jeg nu træder. Har givet mig tilliden til mig selv tilbage og har med poesi og præcision bragt mig derhen, hvor den frihed der følger med igen at være tro mod mig selv og vælge det der er bedst for mig, findes. Jeg er for evigt taknemmelig. ”

Mette

“”Meget kompetent og troværdig session. Jeg blev ført til indsigter i mit liv , og tidligere liv, som jeg i den grad kan bruge fremover. Og ikke mindst healingen skabte fred og forståelse i sindet. Absolut anbefalelsesværdigt”

Jytte

“”Mine sessioner hos Birgitte har givet mig en kæmpe indsigt i og forståelse af hvordan jeg selv kan stå i vejen for mig selv gennem mine mønstre og adfærd. Når jeg ser tilbage på hvad der er sket, oplever jeg positive ændringer i min adfærd og i min selvopfattelse, som gør mig mere grounded og content og som positivt har øget mit selvværd og min selvrespekt. Jeg står nu meget stærkere i mig selv end jeg har gjort før.”

Anne

 Birgitte Bertelsen

Længes du efter at mærke den dybe følelse af glæde, ro og mening i dit liv? 

Mange prøver at ’regne den ud’, men afskærer sig dermed fra den styrke, der ligger i bevidst at bruge sin intuition. At lede sit liv med en tæt kobling til  intuitionen giver en stærk indre GPS at navigere efter i livet.

+45 25117689
info@birgittebertelsen.com