Mønstrer, der gentager sig (nov. 2021)

Kære du!

Ofte oplever vi, at det samme mønster bliver ved med at gentage sig i vores liv igen og igen?

Er du mon bevidst om, hvad det er for et mønster, der går igen i dit liv og har du enormt svært ved at ændre på det?

Mange er styret af en karmisk oplevelse fra deres sjæls historie – en meget stærk og usynlig kraft, som påvirker alt hvad de træffer af valg i dette liv.

Gennem mine klienters sjælshistorier, oplever jeg, hvordan vores fortid kan sætte sig som dybe spor i vores energisystem i form af karmiske blokeringer. Din sjælshistorie har større betydning for det liv du lever i dag, end du måske er bevidst om.

Karma kan opløses gennem healing og bøn og derfor kan du aktivt vælge at ville ændre på dine mønstre.. Når blokeringen er opløst, vil du føle dig frisat og vil kunne træffe valg i dit liv fra et nyt og mere balanceret sted. Når du bliver bevidst om din sjæls historie, vil du samtidig se dit liv i et helt nyt perspektiv. 

Mønstre og adfærd, der gentager sig

Jeg møder mange mennesker med forskellige karmiske temaer i min klinik. Mange er bevidste om deres mønstre og ved godt, med deres intellekt, hvad de burde gøre, men det er umuligt for dem at ændre på det. De havner i de samme situationer igen og igen, ofte i forskellige konstellationer, men altid med det samme resultat. De står hver gang tilbage med de samme følelser, som de kender alt for godt og som ofte er relateret til en følelse af magtesløshed, mindreværd, skyldfølelse, utilstrækkelighed eller følelsen af svigt. 

Der findes ikke god eller dårlig karma

Karma er et balancesystem, som sikrer, at de oplevelser du har gennem dine liv kan udlignes, så de igen  frigives fra sjælen, sindet og kroppen. Der findes ikke god eller dårlig karma. Der findes kun karma. Karma er neutralt. 

Har du for eksempel været ude for en voldsom oplevelse i et tidligere liv (et traume), sætter det sig ofte som en blokering og nedsat flow i dit energisystem (i dit chakrasystem) og styrer, hvilke oplevelser du vil få i efterfølgende liv, for at få muligheden for at balancere oplevelsen ud og komme tilbage i flow og balance – tilbage til neutral.

 

Det karmiske tema bestemmes af den enkeltes oplevelse

Det karmiske aftryk og ubalancen i din energi, udspringer altid fra, hvordan du har oplevet begivenheden og hvilke følelser den har givet dig. Den helt samme situation kan efterlade to forskellige personer med to forskellige følelser og oplevelser. De fleste af os kan genkende at vi reagerer forskelligt på de samme oplevelser, ligesom det er forskelligt hvordan vi håndterer dem. 

En voldsom oplevelse i et tidligere liv, sætter sig som en blokering eller en ubalance i dit energisystem og afhængig af følelsen og hvordan du har oplevet det, vil blokeringen opstå forskellige steder i dit energisystem og med forskellig styrke og konsekvens.

 

Fem karmiske temaer og følelser går ofte igen

Det er min erfaring, at især fem karmiske temaer og følelser går igen i mødet med mine klienters sjælshistorier, og de efterlader dybe karmiske og følelsesmæssige aftryk i vores energi. 

Vi kan ikke putte alt i skemaer og der ligger mange forskellige typer af erfaringer bag de karmiske temaer jeg møder. Ved at forsøge at forsimple og kategorisere dem forsvinder mange nuancer. Der er dog nogle tendenser, som jeg gerne vil dele med dig, og nedenstående liste er på ingen måde udtømmende eller en facitliste. Hensigten er at give dig et indblik i nogle af de karmiske blokeringer, en del af os, er styret af i vores liv. 

 • Magtesløshed – Oplever du, at du ofte lader andre bestemme, hvad der er bedst (for dig)
  Mange har erfaringer fra tidligere liv som dybt undertrykte og fra liv som slaver. Jeg møder især mange mennesker med erfaringer fra liv som slaver i det gamle Athen og Rom. Har man erfaringer med, på sjælsplan, fra et liv som slave, sætter det sig som dybe spor i ens forståelse af om man har en fri vilje. Eksistentiel undertrykkelse sidder som blokeringer din energi og sætter sig ofte som problemer i den nedre del af ryggen og som problemer i hofterne.

 • Lavt selvværd Har du en følelse af ikke at være lige så meget værd som de andre? Det er min erfaring, at mange har levet liv, hvor de er blevet tvunget til at udføre handlinger, der stred imod deres livsformål. Når ens liv er styret af tvang uden mulighed for at bruge sin frie vilje, skaber det karma. Tvang sætter sig som et dybt karmisk aftryk i din energi. Du vil i dette liv opleve at du har svært ved at mærke dig selv og sige til og fra i dit liv. Du har en erfaring med dig om, at du ingen fri vilje har og lader dig derfor ’flyde med’ i livet. og lader dig styre af, hvad du tror andre forventer eller synes er bedst for dig. Denne type karmiske blokeringer, sætter sig ofte som ubalancer og sygdomme i fordøjelses- og tarmsystemet.

 • Svigt – Oplever du gentagne gange at blive svigtet i dit liv?
  Mange af mine klienter har oplevet store eksistentielle svigt. Svigt påvirker din livsenergi og livsenergien er et udtryk for vores evne til at overleve. Svigt er så voldsom en oplevelse for os mennesker at det påvirker vores livsenergi helt ned på celleplan. For eksempel kan erfaring med svigt af dit livs kærlighed i et tidligere liv, føre til at dit valg af partnere i dette liv bliver overfladisk og at du har svært ved at binde dig og have tillid til kærligheden. Svigt som en karmisk blokering i din energi, påvirker også din frugtbarhed som kvinde. Det er min erfaring, at mange barnløse kvinder har en oplevelse af svigt med sig fra et tidligere liv. Hvis man ikke kan tage imod næring og kærlighed, kan man heller ikke skabe nyt liv.

 • Skyldfølelse – Oplever du at gå med en følelse af skyld og af ikke at gøre (det godt) nok?
  Mange af mine klienter har oplevelser fra tidligere liv, hvor de føler de har svigtet det ansvar de er blevet givet af en autoritet. Det kan være af din far, din familie, den herremand du arbejdede for eller en anden type af autoritet. De er typisk blevet givet et særligt betroet ansvar og er blevet vist tillid. Af forskellige årsager har de truffet et valg, som har haft store konsekvenser for deres familie, som har lidt overlast, har sultet eller er gået bort. Det skaber en grundfølelse af skyld.
  Du vil opleve at du i dette liv skal kompensere ved at arbejde hårdt for ikke at svigte nogen (igen). Har du denne type af karmisk blokering med dig ind i denne inkarnation, er du typisk meget hårdtarbejdende og gør alt for ikke at svigte igen. Du kan typisk arbejde dig selv til tilstande som for eksempel stress og andre livsstilssygdomme, for at ’gøre det godt nok’. 

 • Utilstrækkelighed – Går du rundt med en følelse af ikke at slå til?
  Hos mange af mine klienter stammer følelsen af utilstrækkelighed fra en oplevelse i et tidligere liv, hvor de ikke har kunnet beskytte deres familie eller slægt fra for eksempel naturkatastrofer, krige, hævntogter, epidemier og lignende. Mange af mine mandlige klienter har dybe spor i deres energi, fordi de har mistet familiemedlemmer og har følt en stor utilstrækkelighed, da de ikke har kunnet beskytte dem. Det sætter sig som dybe karmiske aftryk på selvværdet og på ens selvforståelse af, om man er en ’rigtig’ mand og beskytter (= jeg formår at beskytte min familie). Det er min erfaring, at der er mange mænd, der har denne erfaring med sig ind i dette liv og de har, naturligt nok, et stort behov for at vise at de er en ’rigtig’ mand gennem ydre statussymboler, som ofte dækker over følelsen af utilstrækkelighed og et lavt selvværd. 

Karma kan opløses ved healing og bøn

De karmiske aftryk i vores energi, som vi alle bærer rundt på, kan opløses. Det kan ske gennem healing og bøn. Når du bliver sat fri af en karmisk blokering, vil du opleve en ny tilstand af balance. Du vil føle dig frisat, og det mønster, der før var så svært at bryde og som har været styrende i dit liv, er væk. Du vil kunne træffe valg i dit liv fra et nyt og mere balanceret sted. Dit helbred og dit velvære vil finde en ny balance og fysiske ubalancer, relateret til blokeringen, vil blive opløst.

Er du blevet nysgerrig på, hvad du bærer med dig af karmiske aftryk ind i dette liv og ønsker du at få indsigt i din egen sjælshistorie?  

 

Kærlig hilsen

Birgitte  

Læs seneste nyt

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

+45 25117689
info@birgittebertelsen.com